Career Fitness Profiler

Een krachtig en wetenschappelijk onderbouwd instrument om de loopbaanfitheid van jezelf of je medewerkers in kaart te brengen.

Loyaliteit en jobzekerheid zijn al lang niet meer vanzelfsprekend. Succes? Dat is voor iedereen anders. We zijn meer dan ooit op zoek naar een diepgaande reflectie over onze loopbaan en zoeken handvaten om hun loopbaan in eigen handen te nemen.

De Career Fitness Profiler is een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat inzicht geeft in je loopbaanwaarden, in de mate waarin je je loopbaan kan sturen en in je huidig energieniveau.

De tool beschikt bovendien over een aangepaste vragenlijst voor bedienden, arbeiders en ondernemers.

Ann Rens - POP Consult & Coaching
Career Fitness Profiler

Wat is Career Fitness Profiler?

De Career Fitness Profiler geeft je inzichten in jouw voorkeuren in je loopbaan en biedt je op die manier de mogelijkheid om bewuster en onderbouwde keuzes in je loopbaan te maken.

De Career Fitness Profiler is een online test van een 20-tal minuten en meet 3 aspecten:

  • Wat geeft jou energie (en wat geeft jou stress) in je loopbaan: hoe zit het met je professioneel zelfvertrouwen, veerkracht, optimisme en hoop.
  • Welke waarden zijn belangrijk in jouw job, in je loopbaan. Dit gaat over hoe goed weet je wat je wil? Die waarden worden gegroepeerd in kerndrijfveren en valkuilen.
  • Welke vaardigheden heb je om in je loopbaan te krijgen wat je wil?

Hoe kan JE hiermee aan de slag in jouw organisatie?

Het is een krachtig instrument om ontwikkelingsgerichte HR-processen zoals interne mobiliteit, coaching, vitaliteit & welbevinden te faciliteren en analyseren. Denk hierbij aan: 

Voeren van loopbaangesprekken met je medewerkers

Begeleiden van interne mobiliteit vb medewerkers laten doorgroeien naar een leidinggevende rol, samenstellen van een managementteam,...

Begeleiden van medewerkers op een kruispunt van hun loopbaan

Tijdig opsporen van energielekken bij medewerkers en voorkomen van stress- gerelateerde klachten

Waarom kiezen wij voor Career Fitness Profiler?

Organisaties en individuen ondersteunen om hun talenten duurzaam inzetbaar te houden, dat is de why van POP Consult & Coaching. Een wetenschappelijk onderbouwde en krachtige tool zoals de Career Fitness Profiler zorgt voor extra (betrouwbare!) inzichten die we kunnen inzetten tijdens individuele coachings voor medewerkers, ondernemers en teams. De tool zetten we in ons POP 3D model in de Discovery-fase.

De Career Fitness Profiler rapporten werden ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen, TalentLogiQs™ en Thalento in een unieke co-creatie. Ze worden gegenereerd op basis van de antwoorden van de deelnemers op de online Career Fitness Profiler vragenlijsten. Dit resulteert in een valide en betrouwbaar overzicht, opgebouwd uit 20 indicatoren m.b.t. waarden, attitudes, gedrag en persoonlijke inschattingen, die een totaalbeeld geven van hoe de deelnemer omgaat met zijn of haar loopbaan.

Career Fitness Profiler

Hoe werkt het?

Na bevestiging deelname en betaling ontvang je via mail de link naar de online test.

Je vult de online vragenlijst in. Op basis hiervan wordt er een gedetailleerd verslag gegenereerd.

Dit verslag bezorgen we jou en bespreken we samen in een individueel gesprek zodat je de nodige duiding krijgt bij het verslag alsook handvaten om eventuele acties te koppelen aan het resultaat.

455,00 incl. btw (376,03 excl. btw)

Het resultaat

De Career Fitness Profiler geeft jou een onderbouwd inzicht in je loopbaan.
Het rapport geeft een beeld over hoe je in je loopbaan staat. Het rapport toont:

  • je belangrijkste loopbaanwaarde en -valkuil
  • de manier waarop jij je loopbaan in handen neemt
  • de mate waarop jij wordt uitgedaagd in je huidige job

Dit verrijkt jou met heel wat inzichten in je loopbaan en stelt jou in staat om onderbouwde loopbaankeuzes te maken.